Giriş
Kayıt
Şifrem ?-Üye Adım ?

Didim Market Kullanım Koşulları

25.211 b1100100 %  0 1 Oy

Sartname İlan Açıklaması

Didimmarket.com kullanım şartları;

site ile ilgili genel kuralları ve yasal sorumlulukları içermekte olup Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşulları başlıklı metin ile bir bütün teşkil eder. Üye, işleme devam etmeden önce işbu Kullanım Şartları ile Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşullarını dikkatle okumalıdır. Belirtilen şartların herhangi biri size / kurumunuza uygun değilse didimmarket.com'u kullanmamanızı tavsiye ederiz. Kullandığınız takdirde bu şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

 

Üye, kişisel bilgilerinin yer aldığı formu doldurarak, kullanım şartlarının işleyişini kabul etmiş olur. didimmarket.com, tek taraflı olarak, işbu Kullanım Şartları'nda sayılan koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği Üyelik bilgilerini yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını haizdir.

 

didimmarket.com aşağıda belirtilen koşulları, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme, durdurma, içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. didimmarket.com, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını Sitede yayınlayacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile Üye'ye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, didimmarket.com'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Sitenin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

 

didimmarket.com'u ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

didimmarket.com Genel Kullanım ve Güvenlik Kuralları

didimmarket.com herkese açık bir sitedir.

 

Üyeler bilgileri, sadece Kullanım Şartları'nda belirlenen amaçlarla kullanabilir. Sitede mevcut bulunan bilgiler, didimmarket.com'un önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Sitedeki tüm bilgiler didimmarket.com'un mülkiyetindedir.

 

Bireysel Üyeler için verilen hizmetler, ilgili bölümde aksi belirtilmediği sürece, ücretsizdir. Yalnızca aşağıdaki durumlarda, didimmarket.com Üye'nin Siteyi kullanımını engelleyebilir, bu sebeplerle doğabilecek tüm sorumluluk ile 3. kişiler veya yetkili merciler tarafından didimmarket.com'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve talepler için didimmarket.com'un Üye'ye rücu hakkı saklıdır.

 

Yanlış, eksik, yanıltıcı, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri ve uygun olmayan fotoğrafları içeren özgeçmişlerin siteye kaydedilmesi,

 

Başka özgeçmiş bilgilerine ulaşma ve kullanma çabaları ile sitenin genel güvenliğini tehdit edici, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek girişimlerde bulunulması,

 

Özgeçmiş dışı bilgilerin; özel veya genel duyuruların, reklam ve pazarlama amaçlı bilgilerin kaydedilmesi,

Üçüncü kişiler tarafından ilan edilen bilgilerin silinmesi veya değiştirilmesi,

Sitede yer alan bilgilerin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması,

Kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin sitenin amacı dışında kullanımı veya üçüncü kişi / ve kuruluşlarla paylaşılması.

Üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal hemen didimmarket.com'a bildirmeyi, didimmarket.com'un Üyelerin şifrelerinin, Üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

İçerik Kullanımı

İşbu Sitede yer alan bütün yazılar, grafikler, istatistiki bilgiler ve resimler ("Materyaller") didimmarket.com tarafından vücuda getirilmiş olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili sair yasa ve yönetmeliklerden doğan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, münhasıran didimmarket.com'a aittir. Sitede yer alan Materyallerin didimmarket.com'un yazılı muvafakati olmaksızın kopyalanması, çoğaltılması, yayınlanması veya yeniden yayınlanması yasaktır.

Aynı şekilde Sitenin isim hakkı ve logosu münhasıran didimmarket.com'a ait olup hiçbir surette didimmarket.com'un yazılı muvafakati olmaksızın kullanılamaz, 3. kişi ve kuruluşların kullanımına sunulamaz.

Site münhasıran didimmarket.com'un kullanımında olup Sitede yer alan herhangi bir unsur diğer bir mecrada veya Internet sitesinde yayınlanamaz veya didimmarket.com'un izni olmadan başka bir internet sitesinden didimmarket.com'un sitesine link verilemez, yönlendirme yapılamaz.

didimmarket.com tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı ilgili anlaşmalar gereği didimmarket.com'da olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

Üye, Siteyi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve didimmarket.com'un Siteye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye'ye aittir.

didimmarket.com eleştiri ve yorumlara açıktır. Sitemize iletilen tüm eleştiri ve yorumlar didimmarket.com mülkiyetinde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

Bilgisayarınıza Otomatik Olarak Yerleştirilen Bilgiler

didimmarket.com'u kullanmanız esnasında bilgisayarınıza 'Çerez (Cookie)' adı verilen dosyalar yerleştirilebilir. Bu dosyalar zararlı değildir; sadece siteye verdiğiniz bilgileri kullanarak isteklerinize daha uygun bir site oluşturulmasına imkan sağlamak için kullanılmaktadır.

Sorumluluklar

didimmarket.com'u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) Üyelerimize daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır.

didimmarket.com, sitede yer alan her tür kurum ve Üye bilgisi, haber, makale, sunulan eğitim programı ve diğer materyaller ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İçeriğinden sorumlu tutulamaz. Özellikle özgeçmişlerini sitede bulunduran Üyeler siteye kaydettikleri her türlü bilgiden sorumludurlar.

didimmarket.com'un Üyelerine karşı iş ve/veya eleman bulmak vb yükümlüğü yoktur. Şirketler ve Üyeler arasındaki her türlü iletişim ve aktiviteden şirket ve Üyeler kendileri sorumludur.

Ziyaretçilere bilgi sağlamak veya yardımcı olmak amacı ile yer alan ilişimler (farklı Internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ve bu sitelerle ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

didimmarket.com üzerinde önceden herhangi bir haber vermeye gerek duyulmadan, istediği değişiklikleri yapma hakkı didimmarket.com'undir.

didimmarket.com gizlilik prensibine uymayı taahhüt eder. Sitemize üye olan kullanıcılara ait veritabanımızda toplanan kullanıcı bilgilerin gizliliğinden sitemiz sorumlu olmakla birlikte sitemiz aracılığıyla yönlendirildiğiniz sitelerin gizlilik prensiplerinden sorumlu değildir.

didimmarket.com ismi ve logosu tarafımıza ait olup, izinsiz kullanım halinde tüm hukuki yollara başvurma hakkımız saklıdır.

didimmarket.com sitemizde link, banner yada herhangi bir reklam aracılığıyla, 3. kişinin reklamını vermiş olduğu ürün yada hizmetle ilgili sorumluluk kabul etmez. Bu aracılıkla 3. kişilerle kurmuş olduğunuz hukuki ilişkilerde, sitemiz hiçbir şekilde taraf değildir.

didimmarket.com'da yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile ziyaretçi ve Üyelerin kullandığı yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelmesinden dolayı didimmarket.com'a bu konuda bir sorumluluk yüklenemez.

didimmarket.com; kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, Üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

didimmarket.com, Üye'nin işbu Kullanım Şartları ile Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşulları'nda belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi, yükümlülükleri hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen kurallara aykırı davranması ve sair hallerde didimmarket.com, Üye'nin sistemi işbu Kullanım Şartlarına, Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşulları veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Üye'yi yetkili makamlara bildirmek ve üyeliği sonlandırmak hakkına sahiptir. didimmarket.com, kendisi tarafından sonlandırılan Üye hesabına ait her türlü kaydı silip silmemekte serbesttir, Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Bu durumda didimmarket.com tüm dava ve talep haklarını saklı tutmak kaydıyla, uğramış olduğu her türlü zararın tazminini Üye'den talep etme ve yükümlülüklere aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye'ye aynen rücu hakkını haizdir.

İşbu Kullanım Şartları Üye'nin, "didimmarket.com'a Üye olarak üyeliğini başlatması ile yürürlüğe girecek ve şartlarda belirtilen hallerden biri nedeniyle fesih edilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

Bu Kullanım Şartları'nın uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Üye, İşbu Kullanım Şartları'nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.

Üyelerimize ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için "Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşulları" bölümünü ayrıca incelemenizi tavsiye ederiz.

didimmarket.com'u seçerek gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.Ücretsiz İlan Ekle

ücretsiz ilan ekleyin
Didim Market üzerinden ücretsiz Emlak, Arsa, İkinci El, Tatil evi , Otel gibi ilanlarınızı ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz.

Anket

Didimin En Güzel Bölgesi Neresi

Sizce Didimin en güzel bölgesi neresi?

OYLA
Anket Sonuçları

Didim Hava Durumu

12-07-2024 03:00:00

Sıcaklık : 24.09o C
Minimum Sıcaklık : 24.09o C
Maksimum Sıcaklık : 24.68o C
Basınç : 1007 hPa
Nem : 70 %
Tüm Hava Durumu

Ebülten Aboneliği

Sitemizden Güncel emlak,arsa,otel, tatilevi ve diğer güncel haberleri size email bültenlerimizle bildirebiliriz.Seçtiğiniz email bültenimize ücretsiz abone olabilirsiniz

Abone Ol

Didim Altınkum Panoramaları

Didim Altınkum Panoramaları

Didim Altınkum Videoları

Didim Altınkum Videoları